Перелік документів для надання статусу учасника бойових дій, особам які брали безпосередню участь в АТО

Перелік документів для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 
2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (зі змінами), для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій такі документи:

1. Довідка (оригінал) про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (зразок 1додається).

2. Витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань антитерористичної операціїта прибуття після їх виконання.

3. Витяги із наказів (по стройовій частині) першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації.

4. Витяги із наказів керівника, (першого заступника, заступника керівника) Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції.

4. Копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності).

5. Копії документів про отримання поранень (в разі їх отримання).

6. Інформація про осіб, яким надається статус учасника бойових дій (зразок 2 додається).

7. Згода на збір та обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних») (зразок 3 додається).

8. Копія першої сторінки паспорта громадянина України (з метою уникнення помилкового написання прізвища, імя та по-батькові).

Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу, установи, закладу) та скріплені гербовою печаткою.

Учасники антитерористичної операції, звільнені з військової служби, документи подають через районні військові комісаріати за місцем реєстрації.

Всі документи, які подаються до розгляду комісіями, здаються до архівних установ України для довготривалого зберігання. Для їх оформлення використовувати аркуші паперу формату А4 (210×297 міліметрів).

Документи повинні мати поля: не менше 30-35 міліметрів — ліве; 10-15 міліметрів — праве; 20-25 міліметрів верхнє та нижнє.